P.H.U. SABA Spółka z o.o.

Przedsiębiorstwo Handlowo - Usługowe
SABA Spółka z o.o.
ul. Rogowska 117E
54-440 Wrocław

NIP: 897-001-04-63
REGON: 008088891

Nr KRS:0000185924
Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabryczna
VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Wysokość kapitału zakładowego: 50 000zł

Konto bankowe: BGŻ BNP PARIBAS 84 1600 1156 0004 0601 8956 4001