Formularz reklamacyjny

Formularz reklamacji z tytułu rękojmi

W przypadku chęci zgłoszenia reklamacji z tytułu rękojmi bardzo prosimy o wypełnienie poniższego formularza. W celu usprawnienia procesu związanego z zarejestrowaniem nowej reklamacji, prosimy o podanie w formularzu numeru zamówienia oraz opisu sytuacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady. Prosimy o informację o najbardziej pożądanym sposobie ewentualnej realizacji reklamacji: wymiany produktu na wolny od wad, usunięcia wady lub dołącz oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży

Na podstawie nowej ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827), od 25.12.2014 r. konsumentom przysługuje prawo do reklamacji z tytułu rękojmi. Ten typ reklamacji, zastępuje funkcjonującą do 24.12.2014 r. reklamację z tytułu niezgodności towaru z umową.

Konsument ma prawo zgłosić reklamację z tytułu rękojmi w sytuacji gdy zakupiony produkt posiada wadę fizyczną lub prawną, a konsument nie wiedział o niej w chwili zawarcia Umowy Sprzedaży.

Pobierz -> formularz reklamacyjny