RODO - Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)
(dalej „RODO”) informujemy, że:

 1. Administratorem Twoich danych osobowych jest PHU SABA Sp z o.o. z siedzibą pod adresem: 54-440 Wrocław, ul. Rogowska 117E
 2. W sprawie ochrony swoich danych osobowych możesz skontaktować się z przez formularz kontaktowy na stronie https://saba.pl/rodo-klauzula-informacyjna , pod adresem email: rodo@saba.pl; pod numerem telefonu 71 344 29 73; lub pisemnie na adres naszej siedziby wskazany w punkcie 1 powyżej.
 3. Cele i podstawy przetwarzania. Będziemy przetwarzać Twoje dane:
  a) w celu zawarcia umowy kupna -sprzedaży towaru - w zakresie niezbędnym dla ewidencji sprzedaży oraz kontaktu z kupującym (podstawa z art. 6 ust 1 lit. b RODO);
  b) w celu wykonania i na podstawie umowy , gdy ją zawarliśmy (podstawa z art. 6 ust 1 lit. b RODO.)
 4. Okres przechowywania danych.
  Twoje dane osobowe wynikające z zawarcia umowy będą przetwarzane przez okres, w którym mogą ujawnić się roszczenia z umowy, czyli przez okres 5 lat od końca roku, w którym wygasła umowa oraz wszystkie jej postanowienia dodatkowe.
 5. Odbiorcy danych
  Twoje dane osobowe mogą zostać przekazywane podmiotom upoważnionym na podstawie prawa telekomunikacyjnego, pocztowego, przewozowego oraz organom państwowym, administracyjnym i sądom powszechnym lub podmiotom z którymi nasza firma ma zawarte umowy o przetwarzanie danych osobowych – jeśli w celu wykonania umowy/usługi wystąpi taka konieczność.
 6. Prawa osób, których dane dotyczą:
  Zgodnie z RODO, przysługuje Ci prawo do:
  a) dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
  b) sprzeciwu wobec ich przetwarzania,
  c) sprostowania (poprawiania) swoich danych,
  d) usunięcia, ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania,
  e) przenoszenia danych,
  f) wniesienia skargi do organu nadzorczego – UODO,
  g) cofnięcia zgody na przetwarzanie.
 7. Informacja o dobrowolności podania danych
  Podanie danych jest dobrowolne i niezbędne do zawarcia umowy i jej wykonania.
 8. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji.
  Informujemy, że Państwa dane nie będą automatycznie przetwarzane ani profilowane.