AX KABEL EURO-EURO 21 PIN 1.5m

APLA-EUR/21P/1.5M/AX
Kabel EURO-EURO pełny (21 pin) o długości: 1.5m